MP3 GalleryDevamrutham

Peringottukarayile
Shankara Puthra
Haranude
Sree Vishnu
Pancha Bhoothangalum
Pranavam
Gaurisankara
Thriprayar
Sreedevasthanam
Snehavaranidhiye

Devaragam

   
Peringottukarayile
Shankara Puthra
Haranude
Sree Vishnu
Pancha Bhoothangalum
Pranavam
Gaurisankara
Thriprayar


Devageetham

Peringottukarayile
Shankara Puthra
Haranude
Sree Vishnu
Pancha Bhoothangalum
Pranavam
Gaurisankara
Thriprayar
Sreedevasthanam
Snehavaranidhiye
Snehavaranidhiye

Devaprasadam

           
Peringottukarayile
Shankara Puthra
Haranude
Sree Vishnu


Devatheertham

Peringottukarayile
Shankara Puthra
Haranude
Sree Vishnu

Devajapam

     
Peringottukarayile